Privacy verklaring (GDPR)

PRIVACY VERKLARING

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht: GDPR, de General Data Protection Regulation. In deze privacy verklaring willen we transparante informatie verstrekken over de gegevens die we ontvangen en hoe we daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met de ontvangen gegevens. Deze privacy verklaring geldt voor alle activiteiten van vzw Yogacentrum Panta-Rei.

Welke gegevens verwerken we :
De vereniging Panta-Rei beperkt zich tot het vragen van de strikt noodzakelijke contactgegevens namelijk de naam, adres, telefoon en emailadres van de betrokken persoon. Wij vragen of beschikken over geen andere gegevens die betrekking hebben op de persoon. Daarom noemen we de ontvangen gegevens gemakkelijkheidshalve contactgegevens.

Hoe worden de gegevens verworven :
Deze contactgegevens worden ons rechtstreeks door de betrokken persoon bezorgd via email of telefoon. Wij verwerven geen contactgegevens via onze website die niet interactief is.

Waarom verwerken wij contactgegevens :
Deze contactgegevens worden enkel gebruikt om ingeschreven leden te informeren over de yogalessen of extra activiteiten die door Panta-Rei worden ingericht of om personen die op de wachtlijst staan te contacteren die zelf vragen om geïnformeerd te worden over het plaatsaanbod. Deze communicatie gebeurt via email of telefoon of sms. Deze gegevens worden bijgewerkt op verzoek van de betrokken persoon bij wijziging van de contactgegevens of het uittreden uit de vereniging.

Verstrekking aan derden :
Deze contactgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden en ook niet automatisch verwerkt voor profiling of andere doeleinden.

Beveiliging van de gegevens :
De contactgegevens van de leden en de wachtlijst worden electronisch bewaard in een mailinglist die met meerdere paswoorden is beveiligd. Alleen de voorzitter en de secretaris van de vereniging hebben toegang tot deze gegevens.

Bewaartermijn :
Contactgegevens van leden worden bijgehouden zolang de betrokkene lid is van onze vereniging. Na het beëindigen van het lidmaatschap kiest de betrokkene zelf of hij in het databestand wenst te blijven voor verdere info. De contactgegevens van de wachtlijst worden jaarlijks terug opgevraagd via een update waarbij de betrokkene moet aangeven of hij al dan niet op de wachtlijst en/of in het databestand wenst te blijven.

Minderjarigen :
Wij bewaren geen contactgegevens van personen onder 16 jaar.

Uw rechten omtrent te gegevens :
Op eenvoudig verzoek kan u inzage krijgen in uw gegevens of deze laten schrappen uit ons databestand. Klachten over de verwerking van je gegevens worden onmiddellijk door ons behandeld. Gelieve elk verzoek te richten aan pantarei_bel@yahoo.com. U kan ons ook telefonisch bereiken op het nummer 016/632542. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie die toezicht houdt op de privacybescherming, zie www.privacycommission.be/nl.