Covid Veiligheidsmaatregelen

Vanaf 9 mei ’22 zijn de groepen niet langer gesplitst.
Bij mooi weer gaan de lessen buiten door. Bij slecht weer in de zaal met de deuren en ramen open. De ventilatie wordt gemonitord met een CO2 meter.
We willen de risico’s absoluut beperken voor onze vele leden ouder dan 65 jaar. Daarenboven kampen ook meerdere deelnemers onder en boven 65 jaar met onderliggende gezondheidsproblemen.
Covid veiligheidsmaatregelen 2022
1° Bewaar altijd en overal de nodige afstand, ook bij het betreden of verlaten van de zaal.
2° Kom niet vroeger dan 10 minuten voor aanvang van de les.
3° Als het weer het toelaat, zal er buiten yoga gegeven worden.
4° De zaal is volledig leeg. Iedereen brengt zijn eigen mat, warm dekentje en kussen mee en voorziet in warme kledij.
5° Ramen en deuren blijven zoveel mogelijk open voor een goede verluchting. Dus steeds gepaste kleding voorzien. De ventilatie wordt gemonitord met een CO2 meter.
6° De deelnemers komen één voor één binnen en gaan onmiddellijk door naar de zaal zonder in de tussenruimte te blijven.
7° Na de les gaat iedereen één voor één onmiddellijk naar buiten zonder in de tussenruimte te blijven praten. Er zal voorlopig geen drank meer aangeboden worden. Je kan altijd zelf een drinkbus water meebrengen.
Eenmaal op de parking kan je met elkaar praten op de nodige afstand.
8° De deuren blijven open zodat er zo weinig mogelijk contact is.
9° Op het toilet is er gelegenheid om de handen met zeep te wassen. Er is ook alcoholgel met etherische olie voorzien voor wie dat wil. Het toilet mag gebruikt worden.
Alle contactoppervlakken zoals klinken en lichtknoppen worden tussendoor regelmatig gereinigd.
10° Het is vanzelfsprekend dat je niet naar de les komt wanneer je je niet goed voelt of verkouden bent. De omikron variant is immers niet te onderscheiden van een gewone verkoudheid maar je kan wel andere mensen besmetten die wel zieker worden.
11° Kom niet naar de les na een hoogrisico contact vooraleer je een negatief resultaat hebt van een test.
12° Kom je terug van een reis, respecteer dan de geldende quarantaine regels.
Bedankt iedereen om deze punten te respecteren en op die manier te zorgen voor elkaar en te zorgen voor jezelf !